CH.3
  ALBANIA T.V.
WATCH SHQIPERIA TV, TV Shows, Movies, intervista, transmetimet e drejtpërdrejta, Updates dhe më shumë ...! VETËM PËR rrjetit televiziv WORLD. Sponsorizuar nga mediat botërore virtuale!
VIRTUAL WORLD MEDIA  CHANNEL LISTINGS ADVERTISE & AIRTIME ??
ABOUT VWM ??CONTACT VWM